ZARZĄDZENIE NR OR 0050.319.2014 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 15 października 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na lata 2015 - 2019.

 

Pełna treść na: gmina-klucze.pl

 

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.318.2014 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 15 października 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2015.

 

Pełna treść na : gmina-klucze.pl