czyli najważniejsze informacje, dotyczące przygotowania Strategii LGD na lata 2014 – 2020).

 

 

Szanowni Państwo!

Obecnie przystępujemy do tworzenia kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju, w związku z czym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu olkuskiego do wzięcia udziału w jej tworzeniu. Poniżej znajduje się kilka cennych informacji na temat planowanych konsultacji.

 

W PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) jest działanie (program) LEADER, który polega na tym, że na obszarze kilku gmin działa stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (u nas jest to stowarzyszenie „Nad Białą Przemszą” z siedzibą w Kluczach), która zarządza środkami z programu LEADER i organizuje m.in. konkursy na dofinansowanie projektów w 4 kategoriach: Małe projekty, Odnowa centrów wsi, Różnicowanie działalności rolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Do tej pory z Leadera zrealizowano u nas m.in.: „Budowa altany i placu zabaw przy dworze w Krzykawce”, "Budowa toalety publicznej w centrum Bolesławia", "Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i chodnikiem w centrum Łobzowa", "Modernizacja kortu tenisowego w Wolbromiu", "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Golczowice", "Odnowa wsi- kształtowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Chechło", "Urządzenie i ogrodzenie terenów sportowych służących jako miejsce wypoczynku i rekreacji w sołectwie Glanów", "Remont placu ogólnodostępnego we wsi Zadroże wraz z budową miejsc postojowych".

Żeby LGD otrzymała środki na kolejne lata (do 2020 roku) musi opracować strategię, czyli plan działania, który określi co dla nas – jako lokalnej społeczności – jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w tym okresie, co pozwoli nam żyć lepiej, mocniej kultywować naszą tradycje, rozwijać lokalna kulturę i pomagać tym, którzy w różnej formie potrzebują wsparcia.

 1. Właśnie rozpoczynają się prace nad planowaniem strategii na 5 lat (do 2020) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania NAD BIAŁĄ PRZEMSZĄ (7 gmin: Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom, Bukowno, Olkusz, Krzeszowice).
 2. Strategia będzie oceniana (w konkursie – a zatem nie wszyscy otrzymają środki na jej realizację!!!) przez Urząd Marszałkowski, a potem w Ministerstwie Rolnictwa.
 3. Strategia będzie podstawą do dysponowania przyrzeczoną (wygraną) pulą pieniędzy na działania zaplanowane w dokumencie.
 • Jeśli czegoś nie zaplanujemy, to trudno będzie to sfinansować ze środków Leader;
 • Jeśli coś zaplanujemy, to musi być to zrobione, gdyż inaczej przepadną środki lub zostanie nałożona kara (wiarygodność potrzeb i planowanych projektów).
 1. Dlatego ważne jest by zebrać rzeczywiste plany i potrzeby ludzi (i organizacji) na najbliższych 5 lat i zastanowić się, które z tych planów można wpisać do strategii, by mogły uzyskać realną możliwość dofinansowania.
 2. Praca nad strategią musi być konsultowana w jak najszerszym gronie mieszkańców, bo:
 • Strategia ma być „partycypacyjna”, czyli powstająca z udziałem reprezentatywnego grona mieszkańców (jest to punktowane);
 • Ma pokazywać rzeczywiste oczekiwania mieszkańców.
 1. Prośba o zgłaszanie się do udziału w pracach nad strategią (proszę wypełnić czytelnie formularz zgłoszeniowy lub zgłosić się mailem/osobiście/listownie do biura LGD w Wolbromiu). Będą to spotkania, dyskusje, warsztaty itd.
 2. Prośba o wypełnianie Kart projektowych, czyli pomysłów na projekty, które w najbliższych latach chcielibyśmy sami zrealizować, lub by zrealizowały to inne organizacje lub samorząd gmin

Komentowanie dla anonimowych użytkowników zabronione. Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać nowe komentarze.

Formularz logowania

Zaloguj się przez konto: