Szanowni Państwo,

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego to pierwszy tego typu budżet w Polsce wprowadzany na skalę regionu. Jego głównym celem jest otwarcie się na głos mieszkańców, aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz efektywnego wydawania wspólnych środków z budżetu. 
W związku z trwającym naborem na projekty do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego  LGD „Nad Białą Przemszą” wychodzi z inicjatywą stworzenia dwóch projektów: powiatowego oraz subregionalnego.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Państwa pomysłów na projekty obywatelskie w komentarzu pod artykułem do 25 kwietnia 2016 r.

W celu dodania komentarza konieczne jest zalogowanie się na portalu. 

  


Przypominamy również o spotkaniu informacyjnym nt. BO, które odbędzie się 19 kwietnia o godz. 16.30 w Olkuszu (ul. Szpitalna 32, Olkusz- Miejski Ośrodek Kultury, Dział wystawienniczo -muzealny)


Ogólne informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

 

Jakie zadanie można zgłosić: Każdy pomysł, który poprawi jakoś życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju Województwa Małopolskiego. Zadanie może mieć w szczególności charakter: 

 • prospołeczny;
 • kulturalny;
 • edukacyjny;
 • sportowy;
 • turystyczny;

Zadania muszą być zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Zasady zgłaszania zadań: 

 • zadanie powiatowe może zgłosić osoba zamieszkała na terenie powiatu, którego zadanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 50 mieszkańców tego powiatu; 
 • zadanie subregionalne może zgłosić osoba zamieszkała na terenie subregionu, którego zadanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 100 mieszkańców tego subregionu.

 

Co dzieje się ze zgłoszonym zadaniem?

Zgłoszone zadania będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwe departamenty UMWM. 10 czerwca 2016 roku zostanie ogłoszona lista zadań dopuszczonych do głosowania i zadań odrzuconych wraz z uzasadnieniem. Kryteria merytoryczne oceny to:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020,
 • zgodność z kompetencjami i zadaniami Województwa Małopolskiego;
 • możliwość realizacji;
 • rzeczywisty koszt;
 • możliwość zabezpieczenia w kolejnych budżetach Województwa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania;
 • możliwe korzyści wynikające dla Województwa Małopolskiego i jego mieszkańców, zgodnych m.in. z dokumentami strategicznymi dotyczącymi Województwa.

 

Głosowanie

Jeśli ukończyłeś 16 lat i mieszkasz w Małopolsce możesz oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. Głosowanie odbywać się będzie od 18 czerwca do 6 lipca 2016 roku.

Do wyboru są 3 sposoby głosowania:

 1. poprzez włożenie wypełnionej karty do urny – w Urzędzie lub w Agendach,
 2. elektronicznie (na stronie internetowej),
 3. korespondencyjnie na adres Urzędu lub w jednej z Agend (liczy się data wpływu do Urzędu).

Pamiętaj ! Możesz oddać 1 głos na zadanie powiatowe i 1 na zadanie subregionalne. Głosować można tylko na zadania dotyczące powiatu i subregionu, który się zamieszkuje. Jeśli oddasz więcej głosów wszystkie twoje głosy będą nieważne. Wyniki poznamy do 31 lipca 2016 roku. Do realizacji zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w danym subregionie. Na Subregion Zachodnia Małopolska przypada kwota 1 mln zł.

 

Komentowanie dla anonimowych użytkowników zabronione. Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać nowe komentarze.

Formularz logowania

Zaloguj się przez konto: