Szanowni Państwo,

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego to pierwszy tego typu budżet w Polsce wprowadzany na skalę regionu. Jego głównym celem jest otwarcie się na głos mieszkańców, aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces opracowania budżetu obywatelskiego oraz efektywnego wydawania wspólnych środków z budżetu. 
W związku z trwającym naborem na projekty do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego  LGD „Nad Białą Przemszą” wychodzi z inicjatywą stworzenia dwóch projektów: powiatowego oraz subregionalnego.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Państwa pomysłów na projekty obywatelskie w komentarzu pod artykułem do 25 kwietnia 2016 r.

W celu dodania komentarza konieczne jest zalogowanie się na portalu. 

  


Przypominamy również o spotkaniu informacyjnym nt. BO, które odbędzie się 19 kwietnia o godz. 16.30 w Olkuszu (ul. Szpitalna 32, Olkusz- Miejski Ośrodek Kultury, Dział wystawienniczo -muzealny)


Ogólne informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

 

Jakie zadanie można zgłosić: Każdy pomysł, który poprawi jakoś życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju Województwa Małopolskiego. Zadanie może mieć w szczególności charakter: 

 • prospołeczny;
 • kulturalny;
 • edukacyjny;
 • sportowy;
 • turystyczny;

Zadania muszą być zgodne z prawem i mieścić się w granicach zadań i kompetencji Województwa oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Zasady zgłaszania zadań: 

 • zadanie powiatowe może zgłosić osoba zamieszkała na terenie powiatu, którego zadanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 50 mieszkańców tego powiatu; 
 • zadanie subregionalne może zgłosić osoba zamieszkała na terenie subregionu, którego zadanie dotyczy. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 100 mieszkańców tego subregionu.

 

Co dzieje się ze zgłoszonym zadaniem?

Zgłoszone zadania będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwe departamenty UMWM. 10 czerwca 2016 roku zostanie ogłoszona lista zadań dopuszczonych do głosowania i zadań odrzuconych wraz z uzasadnieniem. Kryteria merytoryczne oceny to:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020,
 • zgodność z kompetencjami i zadaniami Województwa Małopolskiego;
 • możliwość realizacji;
 • rzeczywisty koszt;
 • możliwość zabezpieczenia w kolejnych budżetach Województwa ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania;
 • możliwe korzyści wynikające dla Województwa Małopolskiego i jego mieszkańców, zgodnych m.in. z dokumentami strategicznymi dotyczącymi Województwa.

 

Głosowanie

Jeśli ukończyłeś 16 lat i mieszkasz w Małopolsce możesz oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. Głosowanie odbywać się będzie od 18 czerwca do 6 lipca 2016 roku.

Do wyboru są 3 spo